草草浮力发地布地扯ccyy

Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt14.jpg'
草草浮力发地布地扯ccyy
snt9.jpg'
snt40.jpg'
snt8.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Brylantowa rocznica

II wojna światowa dokonała niewyobrażalnych zniszczeń. Z pożogi wojennej ocalało w kraju ok. 7 tys. inżynierów i 21 tys. techników. Dużo osób z wykształceniem technicznym nie powróciło z emigracji, obawiając się nowego porządku politycznego. Ci, których losy wojenne ocaliły i pozostawiły w kraju, chcieli jak najszybciej podjąć odbudowę zrujnowanego kraju. Niezależnie bowiem od postanowień wielkiej czwórki w Jałcie i Poczdamie, w wyniku których Polska znalazła się w strefie zależności od Związku Radzieckiego, twórcy techniki widzieli konieczność przywracania, a następnie rozbudowywania materialnych podstaw bytu społeczeństwa. (czytaj dalej)


Krakowski Dom Technika

Budowę Domu Technika w Krakowie rozpoczęto 25 lipca 1905 r., pod kierownictwem autora projektu prof. Sławomira Odrzywolskiego.

Bronisław Hynowski, Towarzystwo Kultury i Historii Techniki

... i w Ameryce Północnej

Wypowiedź Andrzeja S. Nowaka, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, profesora i dziekana Wydziału Inżynierii Cywilnej w Auburn University, Alabama, USA